+Menú
ES | VA | EN

Tallers científics

JORNADES MATEMÀTIQUES

La Jornades Matemàtiques de València és un projecte educatiu, que organitza el col·legi Guadalaviar en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València des de 1991, amb l'interès comú de millorar i el nivell matemàtic dels joves d’ara.

Aquest projecte està dirigit a despertar i promoure el sentit útil i lúdic de les matemàtiques i de les habilitats que aquesta matèria comporta: la capacitat de càlcul, la lògica i el raonament. I d'aquesta manera influir en el procés d'aprenentatge d'aquesta assignatura més enllà del que permet el currículum escolar. - https://colegioguadalaviar.es/jornada-matematica-valencia/

Aquest és un dels projectes en què participem de 3r fins a 6é de Primària i al qual tots els anys presentem un número molt important d'alumnes  En aquestes proves s'apliquen els coneixements apresos i el nostre alumnat es mou en un ambient diferent al del col·legi, eixint de la seua “zona de confort”.

TALLERS CIENTÍFICS

Es tracta d'un taller dirigit a aquells alumnes curiosos i amb ganes d'aprendre, amb bon rendiment acadèmic i alta capacitat d'aprenentatge. El projecte està enfocat per a realitzar-lo quinzenalment els divendres en horari no lectiu (12.00 a 13:00h). Les sessions es plantegen dividides en dues parts, una primera part teòrica i una segona part pràctica. Cada sessió se cenyirà a un tema concret. Està enfocat a l’alumnat de 3r, 4t, 5é i 6é E.P. amb un màxim de 15 participants.

Objectius:

  • Fomentar l'interés per la ciència.

  • Reforçar els coneixements i millorar els resultats acadèmics dels alumnes participants.

  • Ensenyar-los que aprendre pot ser pràctic i divertit.

  • Fomentar l'experimentació i la participació en un ambient molt divertit, participatiu i emocionant.

OLIMPÍADES DE BIOLOGIA

La biologia és una de les ciències més complexes que es coneixen, perquè el seu objecte d'estudi és tot allò que estiga viu o es relacione amb la vida. Sent la diversitat una de les claus de la vida, un entendrà que la dificultat radica en l'infinit ventall de possibilitats amb el qual la vida s'obri pas. Des de les molècules més senzilles fins al complex sistema anomenat Terra, la biologia és allí per a intentar explicar el vist.

A molts ens apassiona el seu estudi, el qual ens permet mirar la vida des d'una perspectiva diferent; potser més analítica, però no per això menys enamorada. D'aqueixos molts, alguns ens reunim anualment en una competició  l'objectiu de la qual és l'estudi i la comprensió de la biologia, i a aqueixa competició li diem OLIMPÍADES. Estan destinades per a l'alumnat  de 1r i 2n de batxillerat que cursen aquesta disciplina i consten d'una sèrie de proves teòriques i pràctiques sobre tots els temes de biologia estudiats durant aquests dos cursos. Existeixen tres nivells de competició: les olimpíades de la Comunitat Valenciana, les estatals i les internacionals. El col·legi DOMINICOS s'ha presentat dues vegades a aquesta competició, guanyant les de la Comunitat i les nacionals en tots dos casos i quedant tercers i quarts del món en les internacionals. Uns resultats mai aconseguits per un mateix centre a Espanya. Els alumnes llorejats són: Javier Martínez en les Olimpíades de Biologia de 2015 i José Mª Pérez en les de 2017. En 2019, la nostra alumna María Pérez va quedar classificada en els primers llocs de la fase autonòmica.

DIA DE LA DONA CIENTÍFICA

El dia 11 de febrer se celebra a nivell mundial el Dia de la Dona Científica. El seu objectiu és visibilitzar a tantes científiques que passen desapercebudes al nostre voltant i fomentar que les dones tendisquen a introduir-se en aqueix món tan masculí.

En el nostre col·legi es realitzen diferents activitats. La nostra intenció és donar-los a conèixer algunes científiques que han destacat en molts dels seus projectes i a través d'elles acostar la ciència al nostre alumnat. Gaudirem d’un dia en què les protagonistes seran grans professionals que van fer les nostres vides una mica més fàcils.

Des de fa anys hi ha una iniciativa a nivell mundial en la qual els col·legis reben xerrades de científiques que destaquen en la seua branca.  Els alumnes i les alumnes de cinqué i sisé solen tindre  una videoconferència la ponència de la qual és a càrrec de l’alumna Emma Izquierdo, Doctora i Post-doc en Físiques i especialista en teledetecció. L’any passat la va realitzar des de l’ITC d’Holanda on treballava com a investigadora.  Aquest curs la realitzarà des de Viena on treballa com a professora en la universitat, a més de ser  investigadora en la  mateixa.