+Menú
ES | VA | EN

Batxillerat

ORGANITZACIÓ

Directora Pedagògica d’Educació Secundària i Batxiller
Teresa Donderis Devís – dps.sanvicenteferrer@fesd.es

Cap d’Estudis d’Educació Secundària i Batxiller
Borja Padilla Roy – jes.sanvicenteferrer@fesd.es

TUTORS (22/23)

1r BATXILLER

2n BATXILLER

HORARI  ESCOLAR (20/21)

INTENSIU (Setembre i juny)

 • 1r BATXILLER  
  8:15 a 15:20  dilluns, dimarts i dijous
  8:15 a 14:15  dimecres i divendres
 • 2n BATXILLER  
  8:15 a 15:20  dilluns i dimarts
  8:15 a 14:15  dimecres, dijous i divendres

ORDINARI (Octubre a maig)

 • 1r BATXILLER  
  8:15 a 15:20  dilluns, dimarts i dijous
  8:15 a 14:15  dimecres i divendres
 • 2n BATXILLER  
  8:15 a 15:20  dilluns i dimarts
  8:15 a 14:15  dimecres, dijous i divendres

OBJECTIUS

El Batxiller és la continuació del que s’ha aprés en els cursos de secundària. En aquesta nova etapa en la vida dels nostres joves, hem d’aprofundir en tot allò que ja porten aprés. En aquesta etapa seguim treballant en:

 • APRENDRE

  • a dialogar escoltant i respectant les opinions dels demés

 • APROFUNDIR 

  • en la FE a través de la Confirmació en 1r i dels grups de post confirmació en 2n, on poden descobrir  Crist com a únic model autèntic a seguir.

  • en l’esperit dominicà a través del nostre propi exemple.

  • en les seues competències i habilitats intel·lectuals i socials

 • CONNECTAR

  • amb la realitat per a saber que el fracàs existeix però no és el final, sinó el que cal per a la millora i superació.

  • Considerar

  • l’altre com una oportunitat per a enriquir-nos i créixer junts 

 • DESCOBRIR

  • que les emocions són informació de la complexitat de la persona

  • que aquest és el seu Col·legi, fins i tot quan ja no estiguen

 • IMPULSAR

  • l’autoestima ben entesa i ser conscients de la importància de l’existència d’aquells que t’envolten.

 • ORGANITZAR

  • pràctiques en empreses per als alumnes de 1r amb la col·laboració de les famílies

 • PREPARAR I ORIENTAR 

  • en el camí cap a la Universitat o, en casos molt concrets, cap a la Formació Professional de grau Superior.

 • PROPICIAR

  • la reflexió i l’estudi personal incidint en la capacitat analítica més que en la memorística

  • l’argumentació i defensa adequada de les seues opinions

A més a més, volem que en finalitzar aquesta etapa els alumnes que encara no els tinguen,  aconseguisquen el títol del “MITJÀ” de Valencià i el C1 d’Anglés.

CONTINGUTS GENERALS DE SECUNDàRIA i BAtxILLER

En Secundària i Batxiller tots treballem en la mateixa direcció que ve marcada per l’essència de l'ésser humà. Eixa essència no n’és altra que formar els nostres joves com a persones. En eixe sentit hem de ressaltar la importància de:

 • TREBALL: és la forma que tenen els joves de tornar-li a la societat el que aquesta està fent per ells, en facilitar-los tots els mitjans al seu abast perquè es formen i puguen construir un futur i un món esperançadors. Per aconseguir-ho necessitem de l’ESFORÇ.

 • ESFORÇ: tots i cadascun de nosaltres  tenim unes capacitats i unes aptituds que ens fan diferents, però TOTS tenim capacitat per a esforçar-nos al màxim i rendir dins de les nostres possibilitats. Quan posem al màxim eixe esforç, estarem en pau amb la societat i nosaltres mateix. Esforç és sinònim d’IL·LUSIÓ.

 • IL·LUSIÓ: és el motor de la vida perquè és la que ens fa seguir endavant, és la que ens ajuda a pensar que el món pot ésser diferent; la que ens ajuda a creure que som necessaris per a transformar el que no ens sembla bé; la que posa els fonaments per a pensar que el treball i l’esforç paguen la pena i cal lluitar, però necessitem d’un COMPROMÍS profund per aconseguir-ho.

 • COMPROMÍS: la FE hauria d’ésser per a nosaltres la base de la vida, l’essència de la nostra il·lusió. És el que necessitem per a poder seguir el camí que un dia Jesús inicià i que, anys més tard, Domingo continuà i dissenyà perquè els seus seguidors feren seu i, a través d’ell arribar a Jesús. Eixe camí passa, entre altres moltes coses, pel RESPECTE.

 • RESPECTE: per ser la base de la convivència i, treballant-lo i fent-lo nostre, aconseguirem acceptar la diversitat que ens caracteritza i ens ajudarà a créixer com a persones, perquè, al cap i a la fi, ni som màquines  ni eixim de sèrie d’una cadena de muntatge. El respecte no acaba amb qui estan més prop de nosaltres, sinó que també arriba als més allunyats i que necessiten de la nostra COOPERACIÓ.

 • COOPERACIÓ: el món en què vivim es centra en dos blocs molt distints: els que tenim tot el que necessitem per a cobrir les nostres necessitats i els que no tenen per a finalitzar el dia o, potser, ni per a començar-lo. Hem d’ésser conscients d’eixes diferències, alhora que creiem que nosaltres  podem contribuir perquè qui no té res puga tindre un  poc.

IMPLICACIÓ  DE LES FAMÍLIES EN SECUNDàRIA i BAtxILLER

En aquestes etapes la relació amb les famílies es realitza a través dels tutors, majoritàriament, i dels professors especialistes en cadascuna de les matèries que s’imparteixen  en cada curs. Al llarg del curs hi ha una reunió en el mes de setembre i altra abans d’acabar el curs.

En totes les reunions de principi de curs amb les famílies de cada tutoria, el tutor o tutora presenta els objectius, els criteris per a promocionar i, en el cas de 4t i de 2n de batxiller, els criteris per a titular.  A més a més, insisteix en les normes de convivència i presenta al conjunt de professors del curs.

En la reunió de 3r, s’informa a les famílies de l’inici de la pastoral de confirmació perquè els alumnes, voluntàriament, vagen inscrivint-se per a formar els grups de catequesi que continuaran, sense cap interrupció, fins a la seua Confirmació en 1r de Batxiller.

La segona té lloc en maig. En aquesta es reuneixen conjuntament les famílies de 3r o 4t amb els tutors del curs, i se’ls recorda  els criteris de promoció en 3r, i dels criteris per a obtenir el títol de graduat en secundària  en 4t. A més, se les informa de les diferents opcions per a 4t o per a 1r de Batxiller. Per últim, en 4t també se les informa dels criteris per a poder tindre plaça en 1r de Batxiller.

En Batxiller, tant en 1r com en 2n, hi ha una reunió amb els tutors de cada grup en el mes de setembre. En ella, cada tutor o tutora a part de presentar els objectius del curs i incidir en les normes de convivència, es centra en la importància del treball i l’esforç per a aconseguir la millor nota possible de cara a l’expedient particular de l’alumnat. A més, presenta al conjunt de professors del curs. En la reunió de 2n, s’incideix especialment en la importància de la Selectivitat.

A banda d’aquestes reunions generals, al llarg del curs professors i famílies tenen tantes reunions com calga, ja siga perquè les famílies qui ho sol·liciten o perquè siga el professorat qui ho demane. 

De totes aquestes reunions ha d’eixir el compromís de les famílies de treballar conjuntament amb el Col·legi, d’ajudar en la mesura de les seues possibilitats i no deixar-ho tot per al Col·legi, perquè l’educació és cosa de tres: FAMÍLIA-ALUMNE-COL·LEGI.