+Menú
ES | VA | EN

Projectes d'innovació

imagen_aire_cms

START INNOVA

Des de l'any 2018 el nostre centre participa en el certamen Start Innova. Es tracta d'un concurs dirigit a estudiants de 4t d'ESO a 2n Batxiller que busca desenvolupar entre els joves, un esperit emprenedor que els permeta posar en marxa iniciatives de caràcter empresarial o social que milloren la qualitat de vida de les persones. D'aquesta manera es converteixen en generadors d'ocupació redundant en un bé per a la societat. El guanyador rep una inversió per posar en marxa la seua idea. El jurat el formen empresaris i responsables de mitjans de comunicació nacionals i autonòmics.

Aquesta activitat permet desenvolupar el treball en equip, l'esperit crític, l'esforç personal i en conseqüència la creativitat dotant-los de confiança per a comprendre que les seues idees poden canviar la societat.

Així mateix, els permet acostar-se a la realitat dels mitjans de comunicació i de les empreses col·laboradores en tal esdeveniment.

Els alumnes sempre han manifestat una implicació i esforç realment destacables valorant satisfactòriament aquesta activitat que els enriqueix personal i acadèmicament. 

FLIPPED CLASSROOM “DONAR LA VOLTA A LA CLASSE”

A l'escola del segle passat, el docent comptava amb pocs recursos: pissarra, guixos de colors i en el millor dels casos un projector per a filmines o transparències. Al llarg del segle actual han sorgit nombroses i potents eines tecnològiques que ajuden a desenvolupar la tasca educativa. El nostre alumnat són “natius digitals”, això vol dir que adquireixen des de molt primerenca edat capacitats d'ús d'aquestes noves eines. L'escola ha d'aprofitar aquesta potencialitat.

La metodologia flipped s'aprofita d'aquestes noves eines, (telèfons intel·ligents, tablets i Ordinadors cada vegada més potents) per a invertir el mètode educatiu. El docent prepara els continguts que els alumnes i les alumnes han d'adquirir per mitjà de materials audiovisuals i interactius. D'aquesta forma, poden adquirir aquests conceptes de manera més significativa i respectant el seu propi ritme d'aprenentatge en qualsevol lloc i moment. Amb plataformes de learning com Google Classroom; Schoology, Moodle, etc. el docent pot proporcionar aquests continguts a l'alumnat de manera personalitzada. Per tant, l'alumne es converteix en protagonista del seu propi aprenentatge i no limita el coneixement a un llibre de text. Amb eines tan potents com Google Forms, Kahoot, Edpuzzle, el professor adquireix un feedback  immediat; una valuosa informació sobre els coneixements previs dels seus i seues alumnes. Per tant, pot desenvolupar una labor més personalitzada i significativa; atendre la diversitat de ritmes d'aprenentatge que actualment es presenten a les aules. La metodologia flipped centra l'activitat a l'aula en tasques de desenvolupament d'aquests continguts i, per tant, s'aprofita la major part del temps escolar en l'activitat de l'alumne, d'ací el terme “donar la volta a la classe”; el centre de l'activitat docent passa del professor a l'alumne. L'activitat a l'escola s'ha de desenvolupar mitjançant aprenentatge cooperatiu, la qual cosa fomenta i desenvolupa competències i valors com són la responsabilitat, l'autonomia, la motivació, el respecte als altres, etc.

En el nostre col·legi, aquesta tecnologia és utilitzada per molts professors, tant en Primària com en Secundària.

FIRA DE LES CIÈNCIES

La Fira de les Ciències San Alberto Magno és un entorn de treball acadèmic que pot ser concretat en la realitat de formes molt diverses. El sistema de treball utilitzat és l'aplicació del mètode científic per a conèixer la realitat i, per tant, l'aprenentatge a diferents nivells i en diferents disciplines d'aquest sistema de coneixement. La fira de ciències del col·legi DOMINICOS transcorre de gener a maig, gràcies al desenvolupament de projectes d'investigació que duen a terme els alumnes des de 5é de primària fins a 2n de batxillerat dirigits pels professors de les diferents àrees.

El principal objectiu és el desenvolupament de l'interès científic en tota la comunitat educativa del centre, així com, el desenvolupament d'habilitats específiques de la investigació, millorar la capacitat de resolució de problemes i, sens dubte, incentivar l'interès per les ciències i l'excel·lència acadèmica en el centre. Els objectius per al col·legi DOMINICS són molt variats i, entre ells, podem destacar: 

 • Desenvolupar l'aprenentatge cooperatiu entre els diferents nivells i disciplines. Verticalitat i transversalitat. 

 • Projectar el col·legi fora de l'àmbit escolar. 

 • Millorar la coordinació interdepartamental. 

 • Complir els objectius  BEDA

 • Promoure el treball cooperatiu. 

La Fira de les Ciències se celebra el dia del col·le i serà quan presentaran els projectes i es realitzaran les activitats científiques proposades per a tota la comunitat educativa. La fira té diversos nivells de concreció acadèmica: 

 • Exposició de projectes: Cada projecte ha de portar associat la creació d'un pòster explicatiu on es mostra tot el recorregut realitzat pels alumnes en la seua investigació. En molts casos també es presentaran maquetes, experimentació, models… o es realitzaran activitats relacionades amb el projecte per a mostrar-lo a tota la comunitat. 

 • Pràctiques científiques: Com a activitat paral·lela i, al mateix temps que l'exposició de projectes, es realitzaran pràctiques de laboratori per a tots els alumnes i pares d'alumnes que vulguen gaudir d'una jornada acadèmic-festiva en el col·legi. 

 • Presentació dels projectes: Cada projecte s'haurà de presentar al jurat utilitzant qualsevol sistema de presentació audiovisual: Power-Point, Prezi, Vídeo… La duració serà de 5 minuts cronometrats, els alumnes hauran d'ajustar-se al format. Tots els projectes han d'incloure un resum en anglés i la presentació haurà d'incloure aquest xicotet resum, per descomptat en anglés. 

En el present curs la Fira de Ciències – San Alberto Magno tindrà un tema que vertebrarà totes les activitats programades: les dones científiques. I des d'ací volem animar-vos a tots aquells interessats a pensar en un projecte d'investigació i posar-vos en contacte amb els vostres professors per a desenvolupar-lo. Molt d’ànim!


2021 - GALERIA​

ESCAPE ROOM

En la Fira de Ciències San Alberto Magno celebrada en el nostre col·legi organitzem també una activitat per a pares i fills junts. Es tracta d'una Escape Room Matemàtica on a través d'una història com a fil conductor els participants han de resoldre enigmes per aconseguir eixir d'una sala a través d'una troballa final. No obstant això, li solem fer un volt de rosca a aquest desafiament d'enginy i habilitat.

L'edició anterior la celebràrem a l'aula d'informàtica on, després de presentar-los la història del Profe de matemàtiques trastornat, van anar resolent puzzles, problemes lògics, desxifrant mapes per  trobar objectes, obtenint codis per a accedir a un ordinador amb pistes i buscar una persona que els done informació valuosa.

L'experiència d'enfrontar-se a aquest repte pares i fills junts va ser realment valuosíssima. De fet, en certs moments veritablement divertits, el nerviosisme d'alguns pares contrastava amb la tranquil·litat dels seus fills i filles intentant calmar-los.

Creiem que, a més, aquesta activitat contribueix a aprendre estant immers en una aventura mitjançant la ludificació i l'aprenentatge basat en problemes aplicats a la vida quotidiana. Entenem, llavors, que si aconseguim estar involucrats en una activitat divertida equilibrant els coneixements amb les habilitats permet afrontar reptes sense por. Qualsevol història i repte són possibles però, essencialment, esperem contribuir a descobrir les matemàtiques com una disciplina particularment interessant partint de la sorpresa del xiquet com a origen del seu desig d'aprendre.


Ens plantegem també involucrar l’alumnat en la preparació d’altres edicions i preparant-ne algunes especialment per als pares, donat el seu entusiasme en edicions anteriors.

HORT URBÀ

Aquest Projecte Educatiu descriu activitats multidisciplinars per a tota la comunitat educativa. Està especialment dissenyat per als alumnes de tercer curs, del segon cicle d'educació infantil.

imagen_aire_cms

Ens endinsarem en el món de l'horticultura com a projecte perquè tota la comunitat educativa, i no només els nostres alumnes, prenguen consciència de la importància que té, la integració de l'hort escolar, en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

imagen_aire_cms

Treballarem amb una metodologia per projectes que ens ofereix experiències globalitzadores i motivadores en la construcció del coneixement. Les activitats afavoreixen l'autonomia de l'alumnat i la seua capacitat de reflexió, sempre tenint al docent com a guia en tot aquest procés.

imagen_aire_cms

PARAULES CLAU: Educació infantil, hort escolar, treball per projectes, ensenyament-aprenentatge, constructivisme.

imagen_aire_cms

RESTAURANT MATEMÀTIC

El TBP “El meu restaurant” és un xicotet treball  basat en projecte que realitzem des de fa cinc cursos escolars pels professors de matemàtiques de primer de secundària durant el tercer trimestre del curs escolar.

Consisteix en unes tasques de l'àrea de matemàtiques, on els alumnes i les alumnes d'aquest curs planifiquen i elaboren un restaurant imaginari. Consta de  7 tasques. L'última de caràcter voluntari.

 • Tasca 1.- Presentació del restaurant.
 • Tasca 2.- Menú i recepta del menú.
 • Tasca 3.- Cost del menú.
 • Tasca 4.- Altres despeses.
 • Tasca 5.- Personal del restaurant.
 • Tasca 6.- Estimació del preu total del menú.
 • Tasca 7.- Ofertes. Guanys extres: premie “Màster Xef Escolar”

Per a veure en què consisteix cadascuna de les tasques, l’alumnat disposa d'una pàgina web “Màster Xef 1r d’ESO” (clica ací, si vols veure-la).

El TBP es realitza a l'aula d'informàtica del centre mitjançant grups de treball cooperatius. El nostre alumnat desenvolupa el contingut del mateix per mitjà de documents compartits en la plataforma Google Classroom i Schoology. En finalitzar es fa una exposició oral sobre els aspectes del treball realitzat: continguts matemàtics desenvolupats, estil de treball, responsabilitats i implicació dels membres del grup, eines informàtiques utilitzades, etc.

Els professors realitzem una avaluació formativa del TBP de manera contínua en cada sessió. Per a donar instruccions, pautes o corregir accions incorrectes ens reunim periòdicament amb els xefs de cada grup. En finalitzar el procés s'avaluen les competències desenvolupades mitjançant una rúbrica i un formulari.

Les competències que es treballen en el TBP “Màster Xef 1r d’ESO” són la competència lingüística, la competència matemàtica, el sentit d'iniciativa i esperit emprenedor, la competència cultural i artística, la competència de tractament de la informació i  competència digital.

LUDIFICACIÓ

Les sessions de l’assignatura Cultura Clàssica tenen lloc a l'aula d'informàtica i el seu contingut es desenvolupa i gestiona a través de la plataforma educativa Google Classroom fomentant i desenvolupant l'ús de les noves tecnologies aplicades a l'ensenyament en el nostre alumnat.

A més, s'apliquen tècniques pròpies de la Ludificació com la possibilitat de realitzar Assoliments per a desbloquejar recompenses o una competició entre grups organitzats en Casas fins a la fi de curs amb la finalitat d'augmentar l'interés i motivació de l'alumnat.

APRENENTATGE COOPERATIU

Una de les funcions bàsiques que ha de complir l'escola és la socialitzadora. Aspectes com la convivència, el respecte a la diversitat de tota mena i el treball en comú cooperatiu són capacitats que l'escola té l'obligació de desenvolupar des de molt xicotets en la seua tasca educativa. Els alumnes i les alumnes no assisteixen a un centre escolar de manera aïllada, les seues vivències i experiències escolars no són de caràcter individual, sinó tot el contrari, han de conviure amb la resta de companys i companyes durant moltes hores al dia i molts anys de la seua vida. No en va l'activitat escolar que més valoren són assignatures o moments en els quals el contacte i la relació entre ells s'afavoreixen. 

Per aquesta raó, els docents hem de treballar i fomentar l'aprenentatge cooperatiu com a metodologia fonamental de la nostra labor educativa, tant en aspectes d'educació en valors, tutories com en el propi desenvolupament curricular de les nostres matèries.

Aquesta metodologia es basa en la creació de grups reduïts i heterogenis, on la relació entre ells adquireix un significat que potencia la responsabilitat, la convivència, el respecte, la tolerància i l'ajuda mútua. El futur professional dels alumnes i les alumnes actuals estarà determinat pel treball en equip multidisciplinari i col·laboratiu. Per això, com més prompte desenvolupen aquesta capacitat més adaptats estaran per a la vida laboral i social del futur.

L'aprenentatge cooperatiu és una metodologia transversal, activa, de suport de les noves tecnologies, on el centre i protagonista de la labor docent és el propi alumnat. Es fonamenta en l'ús d'estructures organitzatives simples, específiques i de tècniques cooperatives; i per a això s'utilitzen recursos com són dinàmiques de grups que fomenten la participació i cohesió dels grups base: (foli giratori; llapis al centre; lectura compartida, sac de dubtes, torneig de grups, etc.).  No s'ha de confondre l'aprenentatge cooperatiu amb el típic treball de grup en el qual els alumnes i alumnes es reparteixen les tasques per a desenvolupar de manera individual un treball del contingut curricular.

Aquesta metodologia escolar fomenta noves tendències educatives com són la ludificació del contingut escolar; els escape room, el treball basat en projectes, etc.  En el nostre centre escolar s'aplica aquesta metodologia en totes les etapes educatives.

PORTFOLI EUROPEU DE LES LLENGÜES

El Portfoli Europeu de les Llengües (PEL) és un document promogut pel Consell d'Europa i que es basa en el Marc europeu comú de referència (MECR) que descriu el domini d'un idioma. En el PEL els estudiants registren les seues experiències d'aprenentatge de llengües i reflexionen sobre elles. Aquest document consta de tres parts:

 1. Passaport de llengües: els estudiants l’actualitzen regularment i reflecteix el grau de competència lingüística. També conté informació sobre diplomes obtinguts, cursos i intercanvis a l'estranger.
 2. Biografia lingüística: l’alumnat descriu les experiències en cadascuna de les llengües.
 3. Dossier: conté exemples de treballs personals (projectes, àudios, vídeos, presentacions…)

En el nostre centre, amb l'objectiu de fomentar i millorar les capacitats lingüístiques, vam implantar en 2018 aquest projecte. L'objectiu del PEL és animar a tots a aprendre més llengües i a afavorir l'enteniment i la tolerància entre ciutadans de diverses cultures. Des del punt de vista pedagògic, ajuda a l'autoavaluació, potència la responsabilitat de l'aprenentatge i desenvolupa l'autonomia personal.