+Menú
ES | VA | EN

Equip d'orientació

INTRODUCCIÓ

En les etapes d'Infantil i Primària el Gabinet Psicopedagògic i en les etapes de Secundària i Batxillerat, el Departament d'Orientació, formen part de la comunitat educativa i centren les seues funcions a atendre  totes aquelles necessitats que afecten al procés d'aprenentatge i a l'evolució integral del nostre alumnat. Per a això, treballem colze a colze amb l'equip directiu, el professorat, l’alumnat, les famílies i professionals externs.

Sota el paradigma de la inclusió educativa, treballem per a millorar el procés d'ensenyament i aprenentatge, en la formació integral a través de l'acció tutorial i de l'orientació personal, escolar, vocacional i professional del nostre alumnat i, en definitiva, a acompanyar-los al costat de les seues famílies, al llarg de la seua etapa en el nostre centre.

No es tracta de tindre dret a ser iguals, sinó de tindre el mateix dret a ser diferents!

ORGANITZACIÓ

Gabinet Psicopedagògic: Educació Infantil y Primària

  • Infantil, 1r, 2n y 3r de Primària: María Ventura
  • 4t, 5é y 6é de Primària: María Herrán
  • Mestra de Pedagogia Terapèutica (PT): Ana Molina
  • Mestra d'Audició  i Llenguatge: Celia Rabadán

  Departament d'Orientació: Educació Secundària y Batxillerat

  • 1r, 2n y 3r d'ESO: Amparo Selma
  • 4t d'ESO y 1r y 2n de Batxillerat: Marcela Gallach
  • Mestra de Pedagogia Terapèutica (PT): Belén Arráez

  CONTACTE

  Poden posar-se en contacte o concertar una entrevista amb nosaltres cridant al telèfon del centre (963 53 66 00) o a través del correu electrònic:

  Marcela Gallach
  ​Cap del Departament i orientadora de 4t d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat

  orientacion.sanvicenteferrer@fesd.es

  María Ventura
  Infantil, 1r, 2n i 3r de Primària

  m.ventura.svf@fesd.es

  María Herrán
  4t, 5é i 6é de Primària

  m.herran.svf@fesd.es

  Amparo Selma
  1r, 2n  3r d'ESO

  a.selma.svf@fesd.es

  Ana Molina
  Mestra de Pedagogia Terapèutica (PT) d'Infantil i Primària

  a.molina.svf@fesd.es

  Celia Rabadán
  Mestra d'Audició  i Llenguatge
  c.rabadan.svf@fesd.es

  Belén Arráez
  Mestra de Pedagogia Terapèutica (PT) d'ESO
  b.arraez.svf@fesd.es

  ATENCIÓ A L’ALUMNAT

  Amb el nostre alumnat realitzem, entre altres, les següents tasques:

  • Avaluacions sociopsicopedagògiques amb la finalitat de previndre i detectar problemes d'aprenentatge i elaboració de propostes d'intervenció.

  • Administració de proves grupals.

  • Tallers d'Intel·ligència Emocional.

  • Respondre a les necessitats de tipus escolar, familiar o personal del nostre alumnat.

  • Seguiment dels alumnes i les alumnes en observació acadèmica.

  • Orientació i acompanyament en els canvis d'etapa.

  • Orientació acadèmica i professional.

  • Assessorament a l'equip docent en relació a l'alumnat, especialment alumnat amb necessitats especials de suport educatiu, alumnat d'incorporació tardana al sistema educatiu,...

  • Coordinació amb altres serveis i professionals externs que treballen amb els nostres alumnes i les nostres alumnes.  ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

  • Entrevistes individuals amb les famílies dels alumnes i les alumnes en seguiment.
  • Assessorament als pares en la seua funció educativa amb l'objectiu de mantindre una relació fluïda que facilite la col·laboració entre el centre i les famílies.

  • Tallers d'Intel·ligència Emocional per a pares.

  • Tallers i xerrades d'orientació educativa i vocacional per a pares.

  imagen_aire_cms

  prevenció de l'Assetjament Escolar

  Formació i sensibilització de famílies i alumnes contra l'Assetjament Escolar per AEPAE

  El centre en els darrers anys ha potenciat el treball en la sensibilització i la prevenció de l'Assetjament Escolar a tota la Comunitat Educativa. D'aquesta manera, s'ha realitzat formació al professorat i tallers de sensibilització tant a l'alumnat com a les famílies.

  Tot això, a través d'AEPAE (Associació Espanyola per a l'Assetjament Escolar), que ha revisat els protocols d'actuació i ha guiat els passos a seguir en aquest tema.