+Menú
ES | VA | EN

APA

imagen_aire_cms

L'APA, a més dels quals legalment li corresponen, té com a fi bàsic “col·laborar amb el Col·legi, la seua direcció i professorat en la formació, educació i instrucció de tots els seus i les seues alumnes”.

L'APA participa activament en la vida escolar facilitant les relacions entre les famílies, i d'aquestes amb el col·legi. Perquè l'APA complisca el seu objectiu de la forma més eficient possible necessita de la participació de tots els pares i mares del col·legi, la qual cosa permet una unitat d'acció en la tasca educativa, bé aportant suggeriments, col·laborant, organitzant activitats i participant en elles, aconseguint una implicació activa en l'educació dels nostres fills i filles.

L'APA està implicada amb tots i cadascun dels diferents departaments que conformen el nostre benvolgut col·legi i en tots ells tracta d'aportar amb esforç, dedicació o recursos, el seu granet d'arena.

La junta de l'APA, formada per pares i mares voluntaris elegits per votació de tots els seus associats, posa el seu temps i energia a favor de tot l'alumnat i famílies. Es reuneix periòdicament amb la direcció del centre, així com amb els directors d'etapa, per a traslladar-li aquelles inquietuds expressades per les famílies o detectades pels membres de la mateixa en la seua estreta relació amb la comunitat educativa. A més, des de l'APA se secunden i promocionen, en la mesura que siga possible, les iniciatives que els professors els traslladen i que repercuteixen en la millor i més completa formació dels nostres fills i filles.

És positiu i important que tots els pares i mares estiguen al corrent de les activitats que desenvolupa l'APA i per a això s'esforça a donar la informació més completa possible en el seu blog, i així poder recórrer junts aquest apassionant període del procés de formació dels nostres fills i filles.

No esperes a enviar les teues aportacions o suggeriments. Tot això servirà d'alé per a fer cada dia un col·legi millor.

Si vols conéixer més sobre l'APA., entra en el seu blog: