+Menú
ES | VA | EN

Infantil

INTRODUCCIÓ

Durant l'etapa d'Infantil, els xiquets experimenten un notable desenvolupament psicomotor, cognitiu, personal, social i moral, així com un important avanç en l'adquisició del llenguatge. Per aquest motiu, el professorat del nostre centre segueix atentament aquesta evolució amb la finalitat d'adaptar la seua acció educativa als canvis que es produeixen en els xiquets i xiquetes per a poder afrontar el gradual coneixement del mitjà i adquirir els instruments que els permeten accedir a ell dins d'un entorn càlid i segur.

ORGANITZACIÓ

Tutoria Infantil A
Menxu Polit  ─  c.polit.svf@fesd.es
Tutoria Infantil B
Amparo Llorens  ─  a.llorens.svf@fesd.es
Tutoria Infantil C
Inma Martínez  ─  i.martinez.svf@fesd.es

Professora de Suport i Especialista d'Anglés
Sandra Alfaro  ─  s.alfaro.svf@fesd.es
Director Pedagògic d'Educació Infantil i Primària
Gorka Arrieta Pino  ─  dpp.sanvicenteferrer@fesd.es
Cap d'Estudis d'Educació Infantil i Primària           
Marisa Ibáñez  ─  ​jep.sanvicenteferrer@fesd.es

HORARI ESCOLAR

HORARI DE MATINS
9:00 - 12:30
HORARI DE VESPRADES
15:30 - 17:00
HORARI INTENSIU SETEMBRE I JUNY
9:00 a 13:00

CONTINGUTS GENERALS

L'Educació Infantil contribuirà a desenvolupar en les xiquetes i xiquets les capacitats que els permeten:

  • Conèixer el seu propi cos i el dels altres, les seues possibilitats d'acció i aprendre a respectar les diferències.

  • Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.

  • Adquirir progressivament autonomia en les seues activitats habituals.

  • Desenvolupar les seues capacitats afectives.

  • Relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i relació social, així com exercitar-se en la resolució pacífica de conflictes.

  • Desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d'expressió.

  • Iniciar-se en les habilitats logicomatemàtiques, en la lecto-escriptura i en el moviment, el gest i el ritme.

Àrees:

  • EL CONEIXEMENT DE SI MATEIX I L’AUTONOMIA PERSONAL
  • EL CONEIXEMENT DE L'ENTORN
  • ELS LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ

IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES

Experiències familiars - “La meua família ve al col·le”
Els alumnes d'Educació Infantil gaudeixen de l'activitat “La meua família ve al col·le”, on els pares una vegada a la setmana es converteixen en profes per a parlar del seu ofici, contar un conte, fer manualitats, contar viatges, …

D'aquesta forma, els pares coneixen com treballem a l'aula i els xiquets i xiquetes gaudeixen de l'experiència, resultant molt enriquidor i afavorint la relació col·legi-família.