+Menú
ES | VA | EN

Secundària

ORGANITZACIÓ

Directora Pedagògica d’Educació Secundària i Batxiller
Teresa Donderis Devís – dps.sanvicenteferrer@fesd.es

Cap d’Estudis d’Educació Secundària i Batxiller
Borja Padilla Roy – jes.sanvicenteferrer@fesd.es

TUTORS (22/23)

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

HORARI ESCOLAR (20/21)

INTENSIU (Setembre i juny)

 • 1r i 2n SECUNDÀRIA:  
  8:15 a 13:20 de dilluns a divendres
 • 3r i 4t  SECUNDÀRIA:
  8:15 a 14:15 dilluns, dimecres i divendres
  8:15 a 13:20 dimarts i dijous

ORDINARI (Octubre a maig)

 • 1r i 2n SECUNDÀRIA:
  8:15 a 13:20 i 15:30 a 17:20   dilluns, dimarts i dijous
  8:15 a 13:20 dimecres i divendres
 • 3r i 4t  SECUNDÀRIA:
  8:15 a 14:15 dilluns, dimecres i divendres
  8:15 a 13:20 i 15:30 a 17:20 dimarts i dijous

OBJECTIUS

L’ensenyança secundària és la continuació del que s’ha aprés en els cursos de primària, però en aquesta nova etapa en la vida dels nostres joves, hem d’aprofundir en tot allò que ja porten aprés, així com  marcar nous objectius d’acord amb l’edat i el nivell de maduresa dels alumnes. Per això, tractem de:

 • ACCEPTAR
  • els seus iguals sense distinció de raça, religió o sexe.
 • ASUMIR
  • el risc i saber que es pot pagar car.
 • AUGMENTAR
  • la participació de l’alumnat en les activitats que organitza el Col·legi.
 • AJUDAR
  • a ser ell mateix sense esperar  que ningú li diga què o como ha d’ésser.
  • a expressar el que pensa, amb fonament, però també a saber callar quan cal.
  • a tenir sentiments propis a partir del coneixement, sense esperar  que ningú senta per ells.
 • EDUCAR
  • en una relació sana amb els demés i descobrir la importància de cadascun en la vida dels demés.
 • ELIMINAR
  • els prejudicis, estereotips i rols en funció de tot allò que ens diferencia  uns d’altres.
 • ENSENYAR
  • a arriscar-se, amb la certesa que el risc es pot pagar car.
  • a ser rebels perquè aquests són els motors dels canvis, tan necessaris en la nostra societat.
  • a posar-se els seus propis objectius i preparar-se per aconseguir-los, però assumint que la vida és un gran banc de proves i que cal estar preparats per  superar-les.

 • FOMENTAR
  • l’esperit dominicà a través de les classes i del nostre propi exemple amb els grups de confirmació que comencen a partir de 3r, i on poden descobrir  Crist com a únic model autèntic a seguir.

  • el Respecte cap als demés.

  • el diàleg com a eina per a superar les desigualtats.

  • l’aprenentatge cooperatiu i participatiu.

 • IMPULSAR
  • l’Autoestima, sense caure en l’arrogància, perquè és la clau de l’èxit en el futur.

  • la il·lusió com a força per a seguir endavant, però sense convertir-la en un somni perquè aquests s’esvaeixen.

 • PREVINDRE
  • qualsevol tipus de violència, especialment contra les dones i els més dèbils.
 • APROFUNDIR
  • en les competències bàsiques com la lectura, escriptura, ortografia, expressió, presentació d’escrits i treballs.
 • REDUIR
  • la passivitat entre l’alumnat.

Des del punt de vista acadèmic l’objectiu és que aconseguisquen el títol de Graduat escolar perquè és el que els obri les portes a estudis superiors, bé siga en la línia de Batxiller o en la de Formació Professional. A més a més, volem que en finalitzar aquesta etapa, els alumnes que estiguen preparats i tinguen l’edat mínima necessària, aconseguisquen el títol del “MITJÀ” de Valencià i el C1 d’Anglés.