+Menú
ES | VA | EN

PAE

PAE – Programa d'Acompanyament Escolar

El PAE és un Programa d'Acompanyament Escolar gratuït oferit pel centre a l’alumnat de 5é i 6é de Primària. Els estudiants que poden beneficiar-se d'aquest programa seran triats pels seus tutors.

L'activitat es realitza fora de l'horari lectiu i dependrà dels grups que hi haja cada curs. 

Amb el PAE es pretén reforçar els continguts de les assignatures troncals com són la Llengua i les Matemàtiques. Són grups reduïts, per la qual cosa se'ls ofereix una atenció més individualitzada.

La metodologia emprada és activa, participativa, flexible i cooperativa. La majoria de les classes es desenvolupen de manera lúdica per a intentar aconseguir una major motivació i participació per part de l'alumnat. Moltes de les activitats s'elaboren de manera oral, en la pissarra, mitjançant jocs de preguntes i respostes… Així mateix, es fomenta la implantació de les TICS a l'aula que consisteix en l'ús de la tecnologia a través de l'ordinador, la pissarra digital... Treballant d'esta manera,  l'alumnat estarà més motivat, més atent i va aprenent al mateix temps que gaudeix.