+Menú
ES | VA | EN

El nostre col·legi

EL CENTRE

Us donem la benvinguda a la pàgina Web del Col·legi Sant Vicent Ferrer FESD - València que pretén ser una finestra oberta al món on compartir els nostres projectes, activitats i inquietuds que mostren el dia a dia del nostre centre. El nostre col·legi, fundat en 1941, compta amb una llarga tradició i continua la seua trajectòria educativa adaptant-se als nous temps com a centre educatiu per a continuar formant els nostres alumnes com a ciutadans del futur, potenciant les seues capacitats i fomentant la seua identitat cristiana.

Som un Col·legi on les relacions personals es fomenten dia a dia; on els professors i els alumnes se senten persones unides. Amb una gran projecció social que, des de la diversitat, afavoreix el desenvolupament del sentit cristià dels alumnes. Que educa en valors evangèlics tenint com a referent l'anunci de l'Evangeli i la Sagrada Família de Natzaret. En el qual l'esforç i el treball personal és el motor. Que acull, comparteix i agraeix.

FUNDACIÓ EDUCATIVA SANTO DOMINGO
Un Projecte al Servei de l'Educació

La Fundació Educativa Santo Domingo és un Projecte de Família Dominicana a Espanya que en l'actualitat compta amb 29 col·legis i 2 centres d'ensenyament Superior, Professional i Elemental de Música. Junts formem una gran família de més de 20000 alumnes, 14000 famílies i 1800 educadors al servei d'un projecte comú: educar amb l'estil de Santo Domingo de Guzmán.

IDEARI

CARÀCTER PROPI DE CENTRE

CARACTERÍSTICA pròpia de la nostra societat és el pluralisme ideològic. Aquest pluralisme suposa diverses concepcions de l'home i, per tant, determina diverses propostes educatives.

La bona convivència en una societat plural exigeix, d'una banda, llibertat per a les diverses opcions educatives i, per una altra, definició clara de cadascuna, perquè l'elecció siga autèntica. La legislació espanyola recull tant la condició plural de la societat com la llibertat d'elecció de centre educatiu i el dret d'aquests a definir la seua identitat o "caràcter propi".

El Convent Sant Vicent Ferrer de València, Titular del Col·legi Sant Vicent Ferrer, dels Pares Dominicos, de València, accepta el pluralisme educatiu i els principis que regeixen la bona convivència social. I, en exercici del dret que li reconeix l'article 27 de la Constitució, la legislació orgànica i altres disposicions que el desenvolupen, estableix en aquest document el CARÀCTER PROPI d'aquest centre educatiu.

El present document serà posat en coneixement dels diferents membres de la comunitat educativa perquè tots els que participen en el procés educatiu coneguen el marc en el qual s'ha de desenvolupar la seua activitat.

PROJECTE EDUCATIU

La pedagogia Dominicana està basada en 6 pilars en els quals el nostre fundador Santo Domingo de Guzmán va basar la seua predicació.

CERCA DE LA VERITAT

Domingo, va ser “Cercador de la Veritat” en si mateix, en els altres, en el seu entorn, en el món. Va entendre la veritat com una llum que ens revela en primer lloc la bellesa i la bondat del món de Déu.

Aptituds: l'esforç, la capacitat, l'estudi, la formació permanent, ser emprenedor, amb esperit crític, honradesa…

Comunitat

En el nostre llenguatge de hui, podríem dir que Domingo va promoure un estil de comunitat en circularitat. Per a ell la comunitat mateix era el primer predicador, i la pràctica de la fraternitat el millor testimoniatge i el primer i més eficaç anunci de l'Evangeli.

Aptituds: corresponsabilitat, compartir, acompanyar, compromís, fidelitat, equip, sentit del bé comú…

Compassió

omingo, i uns altres com a Fra Bartolomé de las Casas, va fer del seu contacte amb la Humanitat una font inesgotable d'experiència humana i cristiana. Va tindre una fina sensibilitat, comprensió i compassió cap a la feblesa humana, especialment cap els més pobres i vulnerables.

Aptituds: sensibilitat, misericòrdia, proximitat, familiaritat, solidaritat, empatia, amabilitat…


Contemplació
"Contemplata aliis tradere". El silenci, l'oració, la meditació, la contemplació van imprimir un caràcter especial al missatge i predicació de Domingo.

Aptituds: reflexionar, fer silenci, recolliment personal, profunditat, interioritat, gestió de les emocions, mirada atenta…


SenZilleSA

La senzillesa i la humilitat Dominicana tenen la seua raó de ser en l'aposta pels més pobres, els allunyats, aquells que viuen en les perifèries, com a opció preferent d'evangelització. La senzillesa de la nostra presència es sustenta en la nostra relació amb l'Univers i la integritat de la Creació, on la Humanitat és actor privilegiat i per això, més responsable de la seua cura i sostenibilitat.

Aptituds: humilitat, austeritat, satisfacció, solidaritat, ecologia, proximitat, empatia…

Predicació

La predicació dominicana acredita la paraula amb l'exemple, amb la vida viscuda, és la seua vocació fonamental. Domingo va viure intensament les situacions i esdeveniments històrics del seu temps. Una predicació que des de l'ànim de diàleg i conversa comparteix la Bona Notícia de l'Evangeli. L’anunci de la Bona Notícia requereix una predicació positiva, d'anunci,… una predicació comunitària.

Aptituds: Do de la paraula, discurs, simpatia, alegria, somiar, celebrar, ser positiu, mirada esperançada…


ADMISSIONS


EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR GENERAL
P. Antonio Roy Laguens
dirgeneral.sanvicenteferrer@fesd.es

DIRECTOR PEDAGÒGIC D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Gorka Arrieta Pino
dpp.sanvicenteferrer@fesd.es

DIRECTORA PEDAGÒGICA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
Teresa Donderis Devís
dps.sanvicenteferrer@fesd.es

CAP D'ESTUDIS D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Sergio Rubio Sanjuan​
jep.sanvicenteferrer@fesd.es

CAP D'ESTUDIS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
Borja Padilla Roy
jes.sanvicenteferrer@fesd.es

COORDINADOR DE PASTORAL
P. Antonio Gómez Gamero
pastoral.sanvicenteferrer@fesd.es

Francisco Tolmo Alberca
f.tolmo.svf@fesd.es

SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ

SECRETARIA​

La Secretaria del Col·legi Sant Vicent Ferrer PP. Dominicos s'encarrega de:

 • Controlar i actualitzar els expedients acadèmics.

 • Realitzar el procés d'Admissió.

 • Gestionar la matrícula de l'alumnat, beques i ajudes, sol·licituds de Títols, Certificats acadèmics, Proves d'Accés a la Universitat, Proves homologades d'idiomes, etc.

Les persones encarregades de Secretaria són Eduardo Cañete i Emilio Araujo.

L'horari d'atenció al públic serà amb cita prèvia:​

- Cita prèvia recomanada:​

 • De dilluns a dijous de 9.00 a 12.00
 • Dimecres de 15.30 a 16.30

- Cita prèvia requerida:

 • Divendres
Pot contactar amb nosaltres per correu electrònic secretaria.sanvicenteferrer@fesd.es i també per telèfon al 96 353 66 00.


ADMINISTRACIÓ

La Administració del Col·legi Sant Vicent Ferrer PP. Dominicos s'encarrega de:

 • Gestió de rebuts i domiciliacions bancàries.

 • Servei de menjador. Beques de Conselleria.

 • Certificats i altres tràmits administratius.

L'administració del centre està a càrrec de Paco Tolmo i Verónica Martínez.

L'horari d'atenció al públic serà amb cita prèvia:

- Cita prèvia recomanada:​

 • De dilluns a dijous de 9.00 a 12.00
 • Dimecres de 15.30 a 16.30

- Cita prèvia requerida:

 • Divendres

Durant els mesos de juny i juliol l'horari serà de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00

Pot contactar amb nosaltres per correu electrònic admin.sanvicenteferrer@fesd.es i també per telèfon en el 96 353 66 00.


CONSERGERIA

La consergeria del centre està a càrrec de Manolo Romero i Pedro González.

Horari d'atenció al públic:

 • De lunes a viernes de 8:00 a 19:00
 • Divendres de 8:00 a 18:00

Pot contactar amb nosaltres per telèfon al 96 353 66 00.

INSTAL·LACIONS

HISTÒRIA

L'any 2016, va ser any de celebracions per als Dominics en general i per al Col·legi, en particular. Es van complir els huit-cents anys (1216) de la fundació de l'Ordre de Predicadors i el 75 aniversari del Col·legi S. Vicente Ferrer de València.

El que hui és el Col·legi va tindre els seus inicis en un projecte del P. Luis Urbano Lanaspa, home de gran talent, esperit emprenedor i de fecundes idees, aprofitant el solar existent en la Gran Via Marqués del Túria, que es va proposar crear un Centre d'estudis superiors per a eclesiàstics i seglars. El que hui és el col·legi, va ser aprovat pel Consell de la Província d'Aragó el 3 de març de 1926 i pel Vicari General de l'Ordre.

Va ser el 27 de juny del mateix any, quan començava a ser realitat amb la col·locació de la primera pedra, en el lloc que posteriorment ocuparia la sala d'actes-cinema del Col·legi. Van assistir a l'acte el General Primo de Rivera, el Sr. Arquebisbe de València, Don Prudencio Melo, que va beneir la pedra, els padrins de la cerimònia, Don Rafael Pastor, llavors Rector de la Universitat i donya Mercedes Martínez, Vídua de Donat, el Provincial dels Dominicos de la Província d'Aragó, el hui Beat P. Luis Urbano, i autoritats que van honrar l'acte amb la seua presència.

Passats els anys i després de la mort del pare Urbano, en 1936 es converteix el Centre Universitari en el “Col·legi Hispà-Francés”, evitant així la seua confiscació durant la guerra. Acabada la contesa en 1939, als dos mesos va ser nomenat Prior Provincial de la Província d'Aragó, el P. Vicente Montserrat, borrianenc de naixement. Aquest va prendre el relleu del P. Urbano en la seua idea inicial sobre el centre educatiu de València. Va començar les converses amb la direcció del “Col·legi Hispanofrancés” perquè la propietat i la direcció del centre retornaren als Dominics, cosa que va aconseguir que succeïra el 2 de juliol de 1941, fa ara setanta-cinc anys.

El P. Montserrat va dur a terme una tasca similar a la de València a Saragossa, on també va fundar un Centre educatiu i un Col·legi Universitari: “Cardenal Xavierre” que en l'actualitat continuen amb la seua labor docent i que van celebrar els seus setanta-cinc anys en 2017.

Tornant al “Col·legi Hispanofrancés”, aquest havia sigut reconegut pel Ministeri d'Educació Nacional, el 21 de setembre de 1939. Dos anys després de fer-se  càrrec els Dominics, el director general d'ensenyament mitjà, en data de 17 de juliol de 1943, autoritza el canvi de nom. La Institució es va anomenar des d'aqueixa data i fins al 5 de desembre de 1945, “Col·legi Hispà de Sant Vicent Ferrer”. Va ser sota el rectorat del P. Manuel Fortea, quan va passar a anomenar-se definitivament “Col·legi Sant Vicent Ferrer.”

Així doncs, l'any 1941 va començar el que podríem denominar la primera època en el Col·legi de la Gran Via, fins al mes d'abril de 1976 en què es produeix el trasllat a l'anomenat pels alumnes de l'època el “Col·legi Nou”. La segona època, al carrer d’Isabel la Catòlica, va des de 1976 fins a l'actualitat. Aquest trasllat es va produir sent rector el P. José Martínez Cuesta.

A l'actualitat, el Col·legi funciona en règim mixt des de l'any 1984, sent llavors Rector el P. Javier Laveaga. Al llarg d'aquests anys, són molts els Dominics que han passat pel Centre. Al costat d'ells hem de recordar  desenes de docents, homes i dones que, al costat de la resta del personal del Col·legi, van contribuir i continuen fent-ho en la formació d'aproximadament 1100 alumnes, perquè aquella idea del P. Urbano perdurara en els anys i tinga la seua continuïtat en les pròximes dècades.

CRONOLOGIA